TARIMAD – EEA grants

<< back

EEA

TARIMAD: Targeted and Improved Alzheimer’s Disease Drug Development
TARIMAD: Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc

EEA Norway grants funding for East European countries (via TACR)

2021-2024

Partners:
Jens Pahnke, University of Oslo (UiO), Norway
Ondřej Soukup, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Czech Republic
MUDr. Peter Bauer Ph.D., Bioinova, Czech Republic
Mgr. Martin Horák Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Czech Republic

Objectives:
The aim of the project is the development of compounds for the treatment of Alzheimer´s disease
(AD). The project will include an approaches of personalized medicine during the development
process in the way that novel compounds will be tested in a disease in a dish (DiD) model derived
from AD patients.

Cílem projektu je vývoj sloučenin pro léčbu Alzheimerovy choroby (AD). Projekt bude zahrnovat
přístupy personalizované medicíny během vývojového procesu tak, aby nové sloučeniny byly
testovány na modelu disease-in-a-dish (DiD) odvozeného z pacientských vzorků.

Keywords: Alzheimer’s, drug development, ABC transporter

Resources / Links:
O. Soukup – read more….