Short Abeta – LZP – LATVIAN

 

Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā

LU Project Homepage

Projekta numurs: lzp-2018/1-0275
Projektu finansē: Studiju un zinātnes administrācija
Projekts “ShortAbeta” attiecas uz fundamentālās zinātnes prioritātēm “Sabiedrības veselība”
Latvijas Universitātes Reģ. nr. 3341000218
Projekta realizācijas termiņš: 2018-2021

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Farmakoloģijas katedra
Projekta vadītāja: prof. Baiba Jansone
Galvenais izpildītājs: prof. Jenss Pānke
Doktora grāda pretendente: Jolanta Upīte
Maģistratūras studente: Aleksandra Gžibovska
Tehniķis: Fiona Bello
Administratīvais vadītājs: Laureta Buševica

Partneris: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Galvenais izpildītājs: assoc. prof. Henriks Bīverstols
Piesaistītais eksperts: prof. Kristaps Jaudzems
Maģistratūras studente: Kristīne Kitoka

Projekta anotācija:

Latvijas Universitātes (LU) un Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētnieki 2018. gadā uzsākuši zinātniska projekta “Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā” (Short Aβ-related peptides in the pathogenesis of Alzheimer’s disease -new avenues for treatment (ShortAbeta)) īstenošanu, lai sadarbojoties spētu rast inovatīvus pētniecības risinājumus Alzheimera slimības (AD) ārstēšanā. AD ir lēni progresējoša un neatgriezeniska neirodeģeneratīva slimība. Slimības raksturīgākie simptomi ir grūtības atcerē­ties nesenus notikumus, ar laiku atmiņas pasliktināšanās progresē un pievienojas citi simptomi, kā piemērma,  apātija, depresija un trauksme, kas kopumā ietekmē personas normālu ikdienas rīcību un uzvedību. Tiek prognozēts, ka 2050. gadā ar AD slimos ap 131 miljonu cilvēku, tādejādi radot ievērojamu finansiālo slogu veselības aprūpes sistēmām un kopējai pasaules ekonomikai. Pašreiz pieejamā terapija nav vērsta uz patoloģisko mehānismu būtību un nespēj nodrošināt efektīvu ārstēšanu, bet tikai daļēji mazina simptomus, īslaicīgi aizkavējot slimības turpmāko progresēšanu. Neskatoties uz lielajiem ieguldījumiem AD  II un III fāzes klīniskajos pētījumos, pēdējo 14 gadu (2004 – 2017) laikā lietošanai klīnikā nav apstiprināts neviens jauns medikaments AD ārstēšanai. Ņemot vērā lielo AD pacientu skaitu pasaulē un ilgstoši ​​efektīvas AD terapijas trūkumu, projekta īstenošanas nozīmīgums ir vērtējams kā ļoti augsts.

Atslēgas vārdi: Alzheimera slimība, demence, izpēte, ārstēšana, Abeta

Projekta mērķis un uzdevumi:

Projekta ‘ShortAbeta’ mērķis ir izpētīt īsa garuma β amiloīda (Aβ) peptīdu un ABC transportieru izmantošanas nozīmīgumu, kas veicinātu  neirofibrilāro samezglojumu un toksisko amiloīdu oligomēru  izvadīšanu no centrālās nervu sistēmas (CNS) caur hematoencefālisko barjeru, tādejādi pārtraucot toksisko peptīdu akumulēšanos CNS,  kā arī samazinot neiroiekaisumu un ar vecumu saistīto mitohondriālo disfunkciju. Šāda veida farmakoloģiskam risinājumam ir augsts potenciāls piesaistīt farmācijas uzņēmumus, kuru interese ir jaunas medikamentozās terapijas stratēģijas AD ārstēšanā.

Būtisks šī projekta aspekts ir tā pētījumos iesaistīt doktora grāda kandidātu un maģistratūras studentus. Studenti apgūs neirozinātnē pielietojamās metodes tādejādi pilnveidos zināšanas AD izpētē.

Projekta laikā iegūtie rezultāti pieejami plašākai sabiedrībai  – tos prezentēs starptautiskās konferencēs un iesniegs publicēšanai starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos. Kā arī Rīgā ir paredzēts organizēt starptautisku zinātnisku konferenci – kā daļu no konferenču sērijas ‘Transport Dementia meeting series’ un ‘Baltic Winter School series’, lai par zinātnes progresu AD pētniecībā informētu zinātniekus, studentus un sabiedrību kopumā.

Projekta sanāksme (2018. gada 10. decembrī, Latvijas Universitātē, Medicīnas fakultātē, Farmakoloģijas katedrā. Jelgavas iela 1, Rīga)

Aleksandra Gžibovska (LU), Jenss Pānke (LU), Kristīne Kitoka (OSI), Henriks Bīverstols (OSI), Baiba Jansone (LU), Jolanta Upīte (LU), Fiona Bello (LU)

Alcheimera slimības slazdi – cik ir pašu spēkos tajos neiekļūt? Intervija ar slimības pētniecēm

Radio interview 9. Juni 2019 (in Latvian) Link